KOOPERATİF ŞUBE AÇILIŞ İŞLEMİ

02.01.2023
290

1-) Dilekçe

 • Kooperatif kaşesi ile yetkililer tarafından müştereken imzalanmalı, ekindeki evrak dökümünü içermelidir. Dilekçede şubenin ünvanı, sermayesi, merkezi, açılış tarihi ve bu tarihteki gerçek faaliyetinin konusu NACE koduyla birlikte açıkça gösterilmeli ve bu bilgilerin doğru olduğu aksinin tespit edilmesi durumunda sorumluluğun dilekçeyi imzalayan kişi ya da kişilere ait olduğu yazılmalıdır.

2-) Oda kayıt beyannamesi

 • Yetkililerce İmzalanması, şube müdürünün resmi bulunmalıdır.

3-) Şube açılışına ilişkin 1 nüsha noter onaylı yönetim kurulu kararı.

 • Bu kararda şubenin ticaret unvanı, açık adresi, temsilcileri ve temsil şekli açıkça belirtilecektir.

4-) Şube temsilcisinin unvan altında düzenlenmiş imza beyanı
5-) Merkezin bulunduğu Sicil Müdürlüğü İstanbul dışında ise Merkezin sicil müdürlüğünden Sicil Yönetmeliğinin 120. md.ne göre alınan belge
6-) Merkezin bulunduğu Sicil Müdürlüğü İstanbul dışında ise merkezin sicil müdürlüğünce tescil edilen ana sözleşme ve ana sözleşme değişiklikleri ile son Yönetim Kurulu seçimine ilişkin tescillerin onaylı sureti ile merkezde yapılan son tescile ait Ticaret sicil gazetesi

Yorumlar
 1. ↕ You got 35 291 USD. Withdrаw > https://telegra.ph/BTC-Transaction--826033-03-14-3?hs=8e3f333fb6f0fabbb150f62d86e4eaed& ↕ dedi ki:

  qfaj5o

 2. ✏ TRАNSАСТIОN 1.00 ВТС. Next >>> https://script.google.com/macros/s/AKfycbyBf3K-fQPxNJyKqaORbu5v3nZq-c1ny-nhYGr3CH_hXfQwyzTtgyiNU_3wTdLnf0tOfw/exec?hs=8e3f333fb6f0fabbb150f62d86e4eaed& ✏ dedi ki:

  qnj0j2

 3. Тrаnsасtiоn №VО03. СОNТINUЕ =>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--838668-05-10?hs=8e3f333fb6f0fabbb150f62d86e4eaed& dedi ki:

  ht37r7

 4. Sending a transfer from unknown user. Gо tо withdrаwаl >>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--586148-05-10?hs=8e3f333fb6f0fabbb150f62d86e4eaed& dedi ki:

  k95z2x