KOOPERATİF GENEL KURUL İŞLEMİ

02.01.2023
189

1-)Dilekçe

  • Yetkililer tarafından müştereken imzalanmalı, ekindeki evrak dökümünü içermelidir. Vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya tasdikli sureti eklenmelidir

2-) Genel kurul toplantı tutanağı ( Noter onaylı – 1 nüsha )
3-) Hazirun cetveli
4-) Bakanlık temsilci atama yazısı aslı
Genel kurulda yönetim kurulu seçimi var ise
1-) Görev taksimi ve kooperatifin temsil ve ilzamının ne şekilde olacağına dair noter onaylı yönetim kurulu kararı (2 nüsha)
2-) Yetkililerin kooperatif unvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi 

  • Genel kurul ve yönetim kurulu kararında üyelerin adları kısaltılmadan TC Kimlik numaraları ile birlikte yazılmalıdır.
  • Sicil gazetesi ilanında yaşanan güçlük nedeniyle genel kurul tutanağı okunaklı yazılmalıdır.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.