KOOPERATİF’İN MÜDÜRLÜĞÜMÜZE MERKEZ NAKLİ İŞLEMİ

02.01.2023
147

1-)Dilekçe

  • Kooperatif kaşesi ile yetkililer tarafından müştereken imzalanmalı, ekindeki evrak dökümünü içermelidir.Dilekçede kooperatifin unvanı, sermayesi, merkezi, açılış tarihi ve bu tarihteki gerçek faaliyetinin konusu NACE koduyla birlikte açıkça gösterilmeli ve bu bilgilerin doğru olduğu aksinin tespit edilmesi durumunda sorumluluğun dilekçeyi imzalayan kişi ya da kişilere ait olduğu yazılmalıdır.

2-) Oda kayıt beyannamesi

  • Yetkililerce İmzalanması, ortakların resimleri bulunmalıdır)

3-) Genel kurul toplantı tutanağı aslı ( Noter onaylı – 1 nüsha )
4-) Bakanlık izin yazısı aslı
5-) Bakanlık onaylı Tadil metni (1 nüsha)
6-) Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı
7-) Hazirun cetveli
😎 Merkezin nakil olarak geldiği Sicil Müdürlüğü’nden Sicil Yönetmeliğinin 111. md.ne göre alınan belge
9-) Yetkilinin şirket unvanı altında düzenlenmiş imza beyanı

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.