Gerçek Kişiler

Bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işleten kimseye tacir denir (TTK m.12)Gerçek kişi tacirin ticaret unvanı kısaltılmadan yazılan ...
İşletme sahibi randevu saatinde ilgili birimde hazır bulunmalıdır. Taahhütname ve işletme ünvanı altında imza beyanı için işletme sahibinin imzası huzurda...
1-) Dilekçe ile başvuru yapılmalıdır.(Değişikliğe ait metin yer almalı, firma kaşesi ile Tacir tarafından veya vekâleten imzalanmalı. Vekâleten imzalanıyorsa vekâletin aslı...
1-) Dilekçe  Değişikliğe ait metin yer almalı, firma kaşesi ile Tacir tarafından veya vekâleten imzalanmalı. Vekâleten imzalanıyorsa vekâletin aslı veya onaylı...
1. Dilekçe(Değişikliğe ait metin yer almalı, firma kaşesi ile Tacir tarafından veya vekâleten imzalanmalı. Vekâleten imzalanıyorsa vekâletin aslı veya onaylı...
1-) DilekçeTicari faaliyete devam edecek mirasçı tacir tarafından imzalanmalı.2-) İşletme unvanı altında imza beyanı 3-) Mirasçılardan alınmış noter marifetiyle düzenlenmiş muvafakatname4-) Veraset İlamı veya...
1-) Dilekçe(Firma kaşesi ile Tacir tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.2-) Vekaleti veren sigorta şirketi de...
1-) Dilekçe(Firma kaşesi ile Tacir tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.Fesih edilen vekaletnameyi veren sigorta şirketi...
1-) DilekçeFirma kaşesi ile Tacir tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir. Dilekçede işletmenin ünvanı sermayesi merkezi işletmenin...
1-) DilekçeFirma kaşesi ile Tacir tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.Dilekçede işletmenin ünvanı sermayesi merkezi işletmenin...
1-) Mal beyanını içerir dilekçeTacir tarafından imzalanmış olmalı2-) Vefat nedeniyle kapanış talebinde Noter onaylı ya da asıl veraset ilamı veya...