Gerçek Kişi Şube Açılış İşlemi (Şahıs Firması)

02.01.2023
556

1-) Dilekçe
Firma kaşesi ile Tacir tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir. Dilekçede işletmenin ünvanı sermayesi merkezi işletmenin açılış tarihi ve bu tarihteki gerçek faaliyetinin konusu NACE koduyla birlikte açıkça gösterilmeli ve bu bilgilerin doğru olduğu aksinin tespit edilmesi durumunda sorumluluğun dilekçeyi imzalayan kişiye ait olduğu yazılmalıdır.
2-) Oda kayıt beyannamesi
Firma yetkilisi tarafından imzalanmalı, şube yetkilisinin resmi bulunmalıdır
3-) İşletme unvanı altında imza beyanı
4-) Şahıs Firmaları şube açılış tescilinde şubenin ticari faaliyetinin yapılan inceleme ve araştırma sonucunda tespit edilmesi halinde mümkün olabilecektir.
5-) Şube açılışına ilişkin vergi dairesinden alınmış mükellefiyet yazısı

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.