Gerçek Kişi Sigorta Acenteliği Feshi İşlemi (Şahıs Firması)

02.01.2023
210

1-) Dilekçe
(Firma kaşesi ile Tacir tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.
Fesih edilen vekaletnameyi veren sigorta şirketi de kaşeli imzalı dilekçe ile başvurabilir.
2-) Acentelik sözleşmesi fesihnamesi (Noter onaylı – 2 nüsha)

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.