Gerçek Kişi Müdürlüğümüze Merkez Nakli İşlemi (Şahıs Firması)

02.01.2023
74

1-) Dilekçe
Firma kaşesi ile Tacir tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.
Dilekçede işletmenin ünvanı sermayesi merkezi işletmenin açılış tarihi ve bu tarihteki gerçek faaliyetinin konusu NACE koduyla birlikte açıkça gösterilmeli ve bu bilgilerin doğru olduğu aksinin tespit edilmesi durumunda sorumluluğun dilekçeyi imzalayan kişiye ait olduğu yazılmalıdır.
2-) Oda kayıt beyannamesi
Firma yetkilisi tarafından imzalanmalı, Firma sahibinin resmi bulunmalıdır.
3-) İşletme unvanı altında imza beyanı
4-) Merkezin nakil olarak geldiği Ticaret Sicil Müdürlüğünden Sicil Yönetmeliğinin 111. maddesine göre alınan belge

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.