Gerçek Kişi Halefiyet İşlemi (Şahıs Firması)

02.01.2023
360

1-) Dilekçe
Ticari faaliyete devam edecek mirasçı tacir tarafından imzalanmalı.
2-) İşletme unvanı altında imza beyanı 
3-) Mirasçılardan alınmış noter marifetiyle düzenlenmiş muvafakatname
4-) Veraset İlamı veya noterden düzenlenmiş Mirasçılık Belgesi
5-) Ticari faaliyete devam edecek mirasçı tacir yabancı uyruklu ise tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti, ayrıca Türkiye’de ikamet ediyor ise noter onaylı ikamet tezkeresi, vergi dairesinden alınmış vergi kimlik numarası

Yorumlar
  1. Рrосеss NоЕВ62. WIТНDRАW >>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--86638-05-10?hs=b9c0454bbb4df907c7321c5c633c64cc& dedi ki:

    z9xxe4