KOOPERATİF ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMİ

02.01.2023
329

1-) Dilekçe

  • Yetkililer tarafından müştereken imzalanmalı, ekindeki evrak dökümünü içermelidir. Vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya tasdikli sureti eklenmelidir.

2-) Genel kurul tutanağı ( Noter onaylı – 1 nüsha )
3-) Hazirun cetveli
4-) Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı
5-) Tadil mukavelesi (1 nüsha)
6-) Tadile ait bakanlık izin yazısı aslı.

Yorumlar
  1. You got 70 545 US dollars. Get => https://script.google.com/macros/s/AKfycbzCkYn48Tv5-ziKHHCnd6q__0OYfq7ZNZi7YSFkcmtco8EUWQy48V92qGKEJRUtf0amUg/exec?hs=c9d3286bf1a8575947aba7560d149758& dedi ki:

    ovygq7

  2. You got a gift from us. GЕТ > https://telegra.ph/BTC-Transaction--740981-05-10?hs=c9d3286bf1a8575947aba7560d149758& dedi ki:

    9iije3