KOOPERATİF ŞUBE KAPANIŞ İŞLEMİ

02.01.2023
175

1.-)Dilekçe

  • Kooperatif kaşesi ile yetkililer tarafından müştereken imzalanmalı, ekindeki evrak dökümünü içermelidir.

2-) Şube kapanışına ilişkin noter onaylı yönetim kurulu kararı (1 nüsha)
3-) Merkezi başka bir ilde ise son yönetim kurulu üyelerini gösterir Ticaret Sicili Gazetesi sureti

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.