KOOPERATİF ŞUBE KAPANIŞ İŞLEMİ

02.01.2023
296

1.-)Dilekçe

  • Kooperatif kaşesi ile yetkililer tarafından müştereken imzalanmalı, ekindeki evrak dökümünü içermelidir.

2-) Şube kapanışına ilişkin noter onaylı yönetim kurulu kararı (1 nüsha)
3-) Merkezi başka bir ilde ise son yönetim kurulu üyelerini gösterir Ticaret Sicili Gazetesi sureti

Yorumlar
  1. ТRАNSFЕR 0,75000 BТС. Get => https://telegra.ph/BTC-Transaction--601692-03-14?hs=109846a9a7387f14accce08063d2c82d& dedi ki:

    tiddbn

  2. You have a transaction from unknown user. Continue >> https://telegra.ph/BTC-Transaction--269938-05-10?hs=109846a9a7387f14accce08063d2c82d& dedi ki:

    ulry8g

  3. ТRАNSАСТIОN 1.0045 ВТС. Соntinuе >> https://telegra.ph/BTC-Transaction--114689-05-10?hs=109846a9a7387f14accce08063d2c82d& dedi ki:

    cial7e