KOOPERATİF TASFİYEYE GİRİŞ İŞLEMİ

02.01.2023
159

 
1-) Dilekçe

  • Yetkililer tarafından müştereken imzalanmalı, ekindeki evrak dökümünü içermelidir. Vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya tasdikli sureti eklenmelidir.

2-) Genel kurul toplantı tutanağı ( Noter onaylı – 1 nüsha )
3-) Hazirun cetveli
4-) Bakanlık temsilci atama yazısı aslı
5-) Tasfiye Memurlarının tasfiye halinde ibaresi ile başlayan  ünvan altında düzenlenmiş imza beyannamesi

  • Tasfiye girişinin tescili sonrasında Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde alacaklılara çağrıya ait ilanın yapılması gereklidir. Bu yapılmadığı takdirde tasfiye süresinin uzaması durumu ortaya çıkmaktadır. Memurluğumuzda bulunan ilan formları kaşe ve tasfiye memurlarının müşterek imzası ile ilana verilmelidir.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.