ANONİM ŞİRKETİ ŞUBE KAPANIŞ İŞLEMİ

02.01.2023
234

1-) Dilekçe

  • Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir.

2-) Şube kapanışına ilişkin noter onaylı yönetim kurulu kararı (1 nüsha)
3-) Merkezi başka bir ilde ise son yönetim kurulu üyelerini gösterir Ticaret Sicil Gazetesi sureti

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.