ANONİM ŞİRKET TASFİYEDEN DÖNÜŞ İŞLEMİ

02.01.2023
101

1-) Dilekçe 
Şirket kaşesi ile tasfiye memuru tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir.
2-) Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı (Bakanlık temsilcisi bulundurma zorunluluğu olan toplantılarda) 
3-) Tasfiyeden dönülmesine ilişkin Genel kurul karar defterinden noter onaylı toplantı tutanağı (1 nüsha)
4-) Hazirun cetveli
5-) Şirket malvarlığının pay sahipleri arasında dağıtımına henüz başlanmadığına dair tasfiye memurları tarafından hazırlanan rapor

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.