ANONİM ŞİRKET TEK PAY SAHİBİ DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMİ

02.01.2023
133

1-) Dilekçe
Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir.)
2-) Şirketin tek pay sahibinin değişmesi halinde, bu husus yönetim kurulu kararı alınarak tescil ilan ettirilmelidir.
Dikkat:  Tek pay sahibine düşen anonim şirketin yönetim kurulu sayısında değişiklik yapmak istemesi halinde yeni yasal düzenlemeye uygun şekilde ana sözleşmesinin yönetim kuruluna ilişkin maddesini tadil ederek yönetim kurulu seçimi yapılması gerekmektedir.
Çok Pay’a Geçiş;
1-)Dilekçe

  • Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir.)

2-) Şirketin çok pay sahipliğine geçmesi halinde, bu husus yönetim kurulu kararı alınarak tescil ilan ettirilmelidir.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.