Çay Ticaret Sanayi Odası

ANONİM ŞİRKET TTK. 198’E GÖRE BİLDİRİM İŞLEMİ

02.01.2023
97

Ticaret kanununun 198. maddesine göre ortakların sermaye oranlarının kanunda yazılı sınırlara göre meydana gelmiş değişiklikler tescil ve ilana tabidir,

  • Bu durumun tescilinde şirketi temsile sınırsız yetkili yönetim kurulu üyesi veya üyelerince imzalı dilekçe ve ekinde pay defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti
  • Veya hisse devirlerine yer verilmeksizin alınacak yönetim kurulu kararı başvurulması gerekmektedir.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.