ANONİM ŞİRKET TEK PAY SAHİPLİĞİ BİLDİRİM İŞLEMİ

02.01.2023
249

1-)  Dilekçe

 • Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir.)

2-) Yönetim kurulu kararı (noter onaylı 1 nüsha)

 • Kararda şirketin tek pay sahibine düştüğü, ayrıca tek pay sahibinin ad-soyad, yerleşim yeri, vatandaşlığı, TC Kimlik Numarası, yabancı uyruklu ise vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası belirtilmedir.
Yorumlar
 1. James Hammonds dedi ki:

  Wondering why SEO matters for your business?

  Visibility Boost:
  Be found by potential customers with improved search engine rankings.

  Organic Traffic Surge:
  Increase website traffic naturally, reducing reliance on paid ads.

  Credibility and Trust:
  Establish your brand as a credible and trusted authority.

  Enhanced User Experience:
  Optimize your site for a seamless, user-friendly experience.

  Ready to unlock these benefits? Let’s chat about tailoring an SEO strategy for your business. Click here for more information https://alwaysdigital.co/