Çay Ticaret Sanayi Odası

ANONİM ŞİRKET TEK PAY SAHİPLİĞİ BİLDİRİM İŞLEMİ

02.01.2023
95

1-)  Dilekçe

  • Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir.)

2-) Yönetim kurulu kararı (noter onaylı 1 nüsha)

  • Kararda şirketin tek pay sahibine düştüğü, ayrıca tek pay sahibinin ad-soyad, yerleşim yeri, vatandaşlığı, TC Kimlik Numarası, yabancı uyruklu ise vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası belirtilmedir.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.