ANONİM ŞİRKET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE MERKEZ NAKLİ İŞLEMİ

02.01.2023
189

1-) Dilekçe 

  • Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir. Dilekçede; şirketin ünvanı sermayesi açılış tarihi ve bu tarihteki gerçek faaliyetinin konusu NACE koduyla birlikte açıkça gösterilmeli ve bu bilgilerin doğru olduğu aksinin tespit edilmesi durumunda sorumluluğun dilekçeyi imzalayan kişi ya da kişilere ait olduğu yazılmalıdır.

2-) Oda kayıt beyannamesi

  • Yetkililerce İmzalanmalı, ortakların resimleri bulunmalıdır.

3-) Bakanlık iznine tabi olmayan anonim şirketlerde; Genel kurul karar defterinden noter onaylı genel kurul toplantı tutanağı (anasözleşmenin değişen merkez maddesinin yeni şekli tam metin olarak yer almalı ve genel kurulca kabul edilmelidir) Tadil metni genel kurula ek olursa şirket kaşeli,  ve divan üyelerince imzalı olmalıdır (1 nüsha) 
4-) Bakanlık iznine tabi anonim şirketlerde, ek olarak Bakanlık izin yazısı aslı ve Bakanlık onaylı tadil metni (1 nüsha)
5-) Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı
6-) Hazirun cetveli aslı
7-) Merkezin nakil olarak geldiği Sicil Müdürlüğü’nden Sicil Yönetmeliğinin 111. md.ne göre alınan belge
😎 Yetkilinin şirket ünvanı altında düzenlenmiş imza beyanı
9-) Yabancı ortak var ise 1 Nüsha kuruluş bildirim formu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.