LİMİTED ŞİRKET SİGORTA ACENTELİĞİ FESHİ İŞLEMİ

02.01.2023
120

1-) Dilekçe

  • Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir.
  • Fesih edilen vekaletnameyi veren sigorta şirketi de kaşeli imzalı dilekçe ile başvurabilir.

2-) Acentelik sözleşmesi fesihnamesi (noter onaylı – 2 nüsha)

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.