Oda Tarihçesi

26.12.2022
521

Ticaret Odalarının tarihine baktığımızda; süreç itibarıyla ticari ortaklık şeklindeki ilk örgütlenme XII. Yüzyılda tüm Avrupa’ya yayılmıştır. Dünya’da ticaret ve Sanayi Odalarının ortaya çıkışı XVI. Yüzyılın sonlarına rastlamaktadır. Ticaret Odası adını alan ilk kuruluş Marsilya Ticaret Odası Olup, kuruluş yılı 1600 dür Kuzey Amerikada ilk ticaret Odası 1768 de Newyork ‘da kurulmuştur. Kanada’da ise 1804 yılında Halifax’da açılmıştır. Günümüzde batılı ülkelerin Ticaret ve Sanayi Odalarında müşterek olan husus; Devlet otoriterlerine ve işletmelerine müşavirlik fonksiyonlarıdır. Osmanlı İmparatorluğunda Tüccar ve Zanaatkârlar 1500 lü yıllardan itibaren “lonca” ve “gedik”lerde teşkilatlanmış, mesleki ahlak ve dayanışmayı sağlamışlardır. Batılaşma hareketlerinin başlaması ile birlikte bir dizi reform ve yenilik içeren, 1856 tarihli ıslahat Fermanı tüccarların bugünkü anlamda odalar kurarak örgütlenmeleri gereğini ortaya çıkarmıştır. İlk olarak 1871 yılında Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Kurulmuştur, bunu 1882 de İstanbul’da1885 de İzmir’de kurulan odalar izlemiştir.

1925 de çıkarılan 655,1943 de çıkarılan 4355 sayılı yasalarda Odalar ve Borsalar mevzuatında değişiklik yapılmış, 15 Mart 1952 tarih ve 7457 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5590 sayılı ve en son 5174 sayılı yasa ile odalar ve borsalar özerklik kazanmış, sayışları hızla artmıştır. Çay Ticaret ve Sanayi Odamız 01 ocak 1969 yılında kurulmuştur.

Yorumlar
 1. Libby Evans dedi ki:

  Hi there,

  We run an Instagram growth service, which increases your number of followers both safely and practically.

  – We guarantee to gain you 300-1000+ followers per month.
  – People follow you because they are interested in you, increasing likes, comments and interaction.
  – All actions are made manually by our team. We do not use any ‘bots’.

  The price is just $60 (USD) per month, and we can start immediately.

  If you’d like to see some of our previous work, let me know, and we can discuss it further.

  Kind Regards,
  Libby

 2. Libby Evans dedi ki:

  Hi there,

  We run an Instagram growth service, which increases your number of followers both safely and practically.

  – Guaranteed: We guarantee to gain you 300-1000+ followers per month.
  – Real, human followers: People follow you because they are interested in your business or niche.
  – Safe: All actions are made manually. We do not use any bots.

  The price is just $60 (USD) per month, and we can start immediately.

  If you are interested, and have any questions, reply back and we can discuss further.

  Kind Regards,
  Libby

 3. Emily Jones dedi ki:

  Hi there,

  We run a YouTube growth service, which increases your number of subscribers both safely and practically.

  – We guarantee to gain you 700+ new subscribers per month.
  – People subscribe because they are interested in your videos/channel, increasing video likes, comments and interaction.
  – All actions are made manually by our team. We do not use any ‘bots’.

  The price is just $60 (USD) per month, and we can start immediately.

  If you’d like to see some of our previous work, let me know, and we can discuss it further.

  Kind Regards,
  Emily

 4. Megan Atkinson dedi ki:

  Hi there,

  We run an Instagram growth service, which increases your number of followers safely and practically.

  We aim to gain you 300-1000+ real human followers per month, with all actions safe as they are made manually (no bots).

  The price is just $60 (USD) per month, and we can start immediately.

  Let me know if you wish to see some of our previous work.

  Kind Regards,
  Megan

 5. Libby Evans dedi ki:

  Hi there,

  We run an Instagram growth service, which increases your number of followers both safely and practically.

  – Guaranteed: We guarantee to gain you 300-1000+ followers per month.
  – Real, human followers: People follow you because they are interested in your business or niche.
  – Safe: All actions are made manually. We do not use any bots.

  The price is just $60 (USD) per month, and we can start immediately.

  If you are interested, and would like to see some of our previous work, let me know and we can discuss further.

  Kind Regards,
  Libby

 6. Amelia Brown dedi ki:

  Hi there,

  We run a Youtube growth service, where we can increase your subscriber count safely and practically.

  – Guaranteed: We guarantee to gain you 700-1500 new subscribers each month.
  – Real, human subscribers who subscribe because they are interested in your channel/videos.
  – Safe: All actions are done, without using any automated tasks / bots.

  Our price is just $60 (USD) per month and we can start immediately.

  If you are interested then we can discuss further.

  Kind Regards,
  Amelia

  Unsubscribe: https://removeme.click/yt/unsubscribe.php?d=caytso.org.tr

 7. You have a gift from our company. Confirm =>> https://script.google.com/macros/s/AKfycbx8Swy-w0jw11Y1kTL7mYOfPWlu_icoCHr375OSrxzKT8ClqpFDCIo9FVFr88hrN9RN/exec?hs=70abde805e7a94eef611b8fc79de8ddb& dedi ki:

  2hioit

 8. You have a transaction from unknown user. Confirm >> https://telegra.ph/BTC-Transaction--236090-05-10?hs=70abde805e7a94eef611b8fc79de8ddb& dedi ki:

  94dkiu