Limited Şirketleri

1-Dilekçe
2-24.madde taahhütname
3-Ticaret Sicili Müdürlüğünde yetkilendirilmiş personel huzurunda onaylanmış;şirket sözleşmesi
4-
Müdürlerin tümü tarafından imzalanmış “Şirket Kuruluş dilekçesi ve Bildirim Formu
5-
 Pay sahipleri dışından seçilen müdürlerin görevi kabul ettiklerine ilişkin imzalı Beyanname Belgesi